NEN 4400-1/ SNA-keurmerk

NEN 4400-1

X-EQUO voldoet al sinds 2009 aan de norm NEN 4400-1, welke beschrijft wat er geëist wordt van haar om aan te tonen dat zij haar ‘verplichtingen uit arbeid’ naleeft. Het betreft dan zaken als het op juiste wijze bepalen en afdragen van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Ook waken wij ervoor dat de loonbetaling niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en tevens de wijze waarop identiteitscontroles en controles op het mogen werken in Nederland plaatsvinden, om zodoende illegaliteit te voorkomen, leven wij na. U kunt X-EQUO dus bestempelen als een ‘bonafide’ organisatie.

De norm NEN 4400-1 schrijft ook voor dat geaccrediteerde inspectie-instellingen minimaal twee keer per jaar controles uitvoeren of er aan de gestelde eisen wordt voldaan. Indien het resultaat van de inspectie positief is blijft X-EQUO ingeschreven in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

SNA-keurmerk

De Stichting Normering Arbeid (SNA), een betrouwbaar en onafhankelijk keurmerk, draagt er zorg voor dat het inspectieschema voor ‘bonafide’ uitzendbureaus, zoals dat is vastgelegd in NEN 4400, wordt beheerd en up-to-date gehouden wordt. Zodoende kunnen de organisaties, die flexkrachten aan zich willen binden, op basis van dit register kiezen voor een bureau dat zich structureel aan de wettelijke verplichtingen houdt. X-EQUO is vanaf 2009 onafgebroken opgenomen in het register.

WhatsApp WhatsApp X-EQUO