Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

X-EQUO Werving & Selectie & Detachering B.V. hecht grote waarde aan de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Graag lichten wij in deze privacyverklaring toe hoe wij uw gegevens verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Wie zijn wij en wat doen wij

X-EQUO Werving & Selectie & Detachering B.V. (X-EQUO) is gevestigd te Den Haag aan de Guirlande 144, en is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens.

De hoofdactiviteit van X-EQUO is het verlenen van diensten gericht op het vinden van geschikt werk en voor dat doel hebben we uw persoonsgegevens nodig. Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, wordt alleen gebruikt ten behoeve van onze diensten of voor de naleving van wet- en/of regelgeving.

X-EQUO beheert zelf de door u aan haar verstrekte informatie, tenzij anders wordt aangegeven. Uw informatie kan zowel elektronisch als fysiek worden verwerkt en opgeslagen. We delen uw gegevens niet met externe bedrijven, indien wij dit toch nodig achten vragen wij expliciet om uw toestemming. Uw gegevens worden te allen tijde veilig verwerkt en bewaard door ons en/of onze gegevensverwerkers.

Waarom vragen wij u om informatie te verstrekken

X-EQUO vraagt u alleen om die informatie te verstrekken die nodig is om u te helpen bij het vinden van werk of om uw geschiktheid voor een aanstelling bij X-EQUO te beoordelen. Zonder die bepaalde informatie zijn wij wellicht niet in staat om uw sollicitatie te beoordelen of om u te vertegenwoordigen, maar uiteraard bent u niet verplicht om de door ons gevraagde informatie te verstrekken. Er zijn verschillende mogelijke situaties waarin u ons uw persoonlijke gegevens toestuurt, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op onze website, of wanneer u ons uw cv toestuurt via email of social media. X-EQUO plaatst ook vacatures op diverse social media en vacaturesites en vermelden daarbij altijd wie wij zijn. Om u op de juiste wijze van dienst te kunnen zijn hebben onze recruiters, accountmanagers en backoffice toegang tot uw persoonsgegevens.

Wat doen wij met de door u verstrekte informatie

Na ontvangst van uw sollicitatiegegevens beoordeelt een van onze recruiters uw geschiktheid voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd. Wanneer wij een match zien nemen wij contact met u op voor een intake, waarna wij u, bij gebleken geschiktheid, voorstellen bij onze opdrachtgever. Alle gegevens over het contact, de betreffende opdrachtgever en vacature, en de voorgestelde kandidaat worden opgeslagen in ons mail- en recruitment systeem.

Op het moment dat u via X-EQUO een baan heeft gevonden of bij ons in dienst treedt, vragen wij u om aanvullende informatie in verband met het opstellen van de overeenkomst met onze opdrachtgever, uw arbeidsovereenkomst en het complementeren van uw personeelsdossier. Het gaat dan onder andere om de volgende persoonlijke informatie:

 • een identiteitsbewijs,
 • contactgegevens voor noodgevallen,
 • verklaring van opleiding, bevoegdheid of professionele status,
 • gegevens die nodig zijn voor een zorgverzekering, pensioen of andere sociale voorzieningen,
 • bankgegevens en Burgerservicenummer.

Gegevens betreffende uw dienstverband worden veilig opgeslagen in onze CRM-, loon- en financiële systemen. Behalve onze recruiters heeft ook ons backoffice toegang tot uw persoonlijke gegevens, voor zover deze relevant zijn voor interne en wettelijk vereiste activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, zoals urenregistratie en verloning. Gegevens die gerelateerd zijn aan het verlenen van diensten gericht op het vinden van geschikt werk worden bewaard voor de duur van één jaar. Uw gegevens worden uit ons CRM systeem verwijderd indien wij gedurende dat jaar geen contact met u hebben gehad.

Organisaties die via ons of in opdracht van ons uw persoonlijke gegevens verwerken

Als u bij X-EQUO in dienst treedt, dienen wij mogelijk een externe partij in te schakelen die in opdracht van ons uw gegevens verwerkt. De betreffende gecontracteerde organisaties zullen uw gegevens veilig bewaren en niet verder verspreiden, tenzij ze door wettelijke regelgeving daartoe worden verzocht of verplicht. U kunt daarbij denken aan onder andere:

 • instanties zoals de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen,
 • (financiële) auditors ten behoeve van certificering,
 • referenten, voor het controleren van referenties,
 • onderwijsinstellingen of beroepsorganisaties, voor het controleren van diploma’s en getuigschriften,
 • pensioenfondsen of andere sociale-zekerheidsinstellingen,
 • financiële adviesbureaus voor belasting- of nalevingsdoeleinden.

De verstrekking van persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst. Uiteraard heeft u het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken.

Website van X-EQUO Werving & Selectie & Detachering B.V.

Via onze website www.X-EQUO.nl kunnen wij gegevens over u verzamelen en verwerken, zoals:

 • gegevens uit vrijwillige inschrijving op onze site,
 • gegevens uit vrijwillig ingevulde enquêtes op onze site die wij gebruiken voor onderzoek,
 • gegevens over transacties die u uitvoert via onze site,
 • gegevens over uw bezoeken aan onze site en de bronnen die u opent.

De door u verstrekte informatie wordt op beveiligde servers opgeslagen. Als u een inlogcode hebt ontvangen waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze site, dient u deze code vertrouwelijk te houden. Het is uw persoonlijke code en we verzoeken u om het met niemand te delen. De X-EQUO website is voorzien van veiligheidsmaatregelen om de door ons beheerde informatie te waarborgen tegen verlies, misbruik en wijziging.

Cookies

X-EQUO maakt gebruik van cookies. Een cookie is een hoeveelheid informatie die uw webbrowser opslaat op de vaste schijf van uw computer. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, herkent onze server de cookie en verschaft ons informatie over uw laatste bezoek. Om dit te voorkomen kunt u de instellingen van uw browser aanpassen.

Google Analytics

X-EQUO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van X-EQUO bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan X-EQUO te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. X-EQUO heeft hier geen invloed op. X-EQUO heeft Google geen toestemming gegeven om via X-EQUO verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw rechten

Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons verstrekt, daarnaast beschikt u over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in de persoonlijke gegevens die wij van u verzameld hebben,
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonlijke gegevens, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn,
 • Het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens, mits er zich geen omstandigheden voordoen waarin wij verplicht zijn om uw gegevens te bewaren ten einde aan juridische of wettelijke verplichtingen te voldoen,
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mits er zich geen omstandigheden voordoen waarin wij verplicht zijn om uw gegevens te bewerken ten einde aan juridische of wettelijke verplichtingen te voldoen,
 • U hebt nog meer rechten met betrekking tot het verlenen of intrekken van toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals het recht op dataportabiliteit, het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Meer informatie over deze rechten vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonlijke gegevens door X-EQUO, of hebt u vragen over deze privacyverklaring en hoe deze verklaring op u van toepassing is, neem dan contact met ons op via info@X-EQUO.nl

Wijzigingen

X-EQUO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, aan te vullen of te wijzigen.

X-EQUO Werving & Selectie & Detachering B.V.

Postadres:
Postbus 1138
2280 CC Rijswijk

Vestigingsadres:
Guirlande 144
2496 WT Den Haag

Telefoon: 070-3030525
E-mailadres: info@x-equo.nl
Website: www.X-EQUO.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
27188960

WhatsApp WhatsApp X-EQUO