ABU-CAO/ StiPP pensioenfonds/ Autoriteit Persoonsgegevens/ Erkenning Vlaamse Overheid

X-EQUO als volger van de ABU CAO

Als detacheringbureau volgt X-EQUO de bepalingen van de ABU CAO, de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen. Dit is de grootste brancheorganisatie voor detachering- en uitzendondernemingen in Nederland. Een ABU-volger conformeert zich aan de kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies.

Dit impliceert dat X-EQUO onder andere de inlenersbeloning toepast. Doel van de inlenersbeloning is dat de gedetacheerde hetzelfde salaris en emolumenten ontvangt als de medewerker die dezelfde werkzaamheden verricht en in dienst is bij onze opdrachtgever. De toepassing van de inlenersbeloning vindt plaats op basis van de door de opdrachtgever vooraf verstrekte informatie en wordt bij elke nieuwe opdracht vastgesteld.

Voor de gedetacheerde worden ook afspraken in de arbeidsovereenkomst geïncorporeerd over bijvoorbeeld de lengte van de proeftijd, de doorbetaling van het salaris bij ziekte, het pensioen en de minimale opzegtermijn.

Bijkomend voordeel is dat de gedetacheerde gedurende maximaal 5,5 jaar via X-EQUO bij de opdrachtgever ingezet kan worden. Tijdens de eerste 1,5 jaar kunnen er een onbeperkt aantal overeenkomsten verstrekt worden en in de 4 jaren daarna nog eens maximaal 6 overeenkomsten met een bepaalde tijd karakter.

Alle ins en outs kunt u hier terugvinden.

StiPP pensioenfonds

Als werkgever in de personeelsbranche is X-EQUO verplicht om aan het pensioenfonds StiPP deel te nemen.

Deze pensioenregeling voorziet in de opbouw van het pensioen voor gedetacheerden van 21 jaar en ouder. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een Basisregeling na 26 weken werken en een Plusregeling die ingaat 78 weken na indienstreding.

X-EQUO zorgt ervoor dat de gedetacheerde aangemeld wordt en aan de juiste regeling deelneemt. Daar heeft de werknemer van X-EQUO geen omkijken naar en ontvangt vanzelf bericht van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties en legt zo nodig boetes op bij overtredingen.

X-EQUO hecht er veel waarde aan dat het gebruik van de persoonsgegevens zowel binnen als vanuit haar organisatie uitstekend beschermt worden en ze heeft zich dan ook geregistreerd onder AP meldingsnummer: m1386590.

Erkenning Vlaamse overheid

Aangezien X-EQUO haar opdrachtgevers en kandidaten in België ook van dienst wil zijn, heeft zij met goed gevolg een procedure doorlopen zodat zij ook daar toestemming heeft om de juiste match te maken. X-EQUO is geregistreerd onder nummer: VG 1848/B.

WhatsApp WhatsApp X-EQUO